ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียน
ประวัติผู้เรียนและบุคลากร

ช่องทางการรับแจ้งปัญหา แนะนำ ติชม การใช้งานระบบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เบอร์ติดต่อ ในเวลาราชการ 02-281-9809 ต่อ 441, 442

2. ผ่านทาง Line@ โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย ID :

@tla9349b หรือสแกน QR Code นี้

qrcode