ข้อมูล ณ วันที่ : 21 ก.พ. 2563 16:37
จำนวนบุคลากรที่บันทึกข้อมูลแล้ว : 3847 คน
  • Export to XLSX
 หน่วยงานจำนวนบุคลากรที่บันทึกข้อมูลแล้ว
Collapseกระทรวงศึกษาธิการ45
 Collapseนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ13
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา454
   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ5
 Collapseสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ179
  Collapseสำนักงานศึกษาธิการภาค 1419
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร42
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ54
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี49
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ22
  Collapseสำนักงานศึกษาธิการภาค 1610
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย55
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา45
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน57
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่27
  Collapseสำนักงานศึกษาธิการภาค 1813
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร21
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์1
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี28
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร24
แสดงผลหน้าที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 121 รายการPrev1234567Next v